Het nieuwe project Taal Verbindt

Het projectteam van de Ler(n)ende Euregio is verheugd een nieuw Interreg project met haar netwerk te kunnen starten. Het heet Taal Verbindt; Taaloffensief in het beroepsonderwijs. Dit loopt van mei 2019 tot eind oktober 2021. We hopen in 2021 een nieuwe projectaanvraag te kunnen doen voor Interreg VI.

Wat betekent dit voor scholen?

In dit project ligt de nadruk vooral op versterking van de buurtaal in het beroepsonderwijs en een wetenschappelijk onderzoek gericht op stages in het buurland. Hierdoor is er minder ruimte voor de grote aantallen van uitwisselingen zoals we die de voorgaande jaren met elkaar hebben weten te realiseren. Voor deze laatste activiteit hebben we daarom een klein budget en moeten we met elkaar de komende twee jaar omschakelen van onbeperkte mobiliteitsmogelijkheden naar een restrictiever beleid:

 

• In onze projectaanvraag zijn scholen uit de regio Gronau niet als partner opgenomen.
• We maken niet langer onderscheid tussen mobiliteiten en tandems. We spreken voortaan van uitwisselingen.
• Voor de uitwisselingen worden alleen nog de buskosten vergoed en de verblijfskosten komen voor eigen rekening.
• Om grip te houden op onze beperkte middelen dient u bij ons vooraf een aanvraag indienen voor een uitwisseling.
• Voor onze uitwisselingen vragen we de docenten wel de uren te schrijven die gemaakt worden. Die uren dienen als cofinanciering van het project. We kunnen die uren in tegenstelling tot het vorige project niet (altijd) uitbetalen.

 

We onderschrijven het belang van het grote scholennetwerk dat we met elkaar hebben opgebouwd en wij streven ernaar om ons netwerk de komende projectperiode met minder middelen in stand te houden:

 

• Daarom hebben we met ons partnerproject Leren Zonder grenzen in de regio Gronau afgesproken dat scholen uit die regio die aangesloten willen blijven bij ons netwerk hun kosten kunnen declareren bij dat project voor 2019-2020.
• Voorwaarde is dat u als school eerst een partnerovereenkomst met het Graafschap college tekent.
• Het Graafschap college wil graag voor de zomervakantie weten welke scholen hier gebruik van maken. Vele scholen zijn daar al bekend.
• Komt u uit die regio en wilt u blijven deelnemen aan onze platforms voor Detailhandel, Logistiek, Mechatronica, Gastronomie met Bakkers en voor Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (Empowerment) en of aan onze beroepenwedstrijden, dan lopen de kosten komend jaar ook via Leren zonder Grenzen.
• Ook voor het Empowermenttraject zijn daarvoor middelen vrij gemaakt bij Leren Zonder Grenzen.

 

De Ler(n)ende Euregio bestaat 21 jaar en ook dit nieuwe project is afhankelijk van (Europese) Interreg projectmiddelen. Hierdoor hebben wij telkenmale te maken met veranderende projectinhouden en voorwaarden terwijl het scholennetwerk behoefte heeft aan voorspelbaarheid en continuïteit. De komende periode gaat de Lerende Euregio onderzoeken hoe de duurzaamheid van het scholennetwerk versterkt kan worden waarbij de sterke afhankelijkheid van Interreg middelen verminderd kan worden. Het wetenschappelijk onderzoek zal daar ook een bijdrage aan leveren. We houden u hierover geïnformeerd.