Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.lerende-euregio.com en www.lerende-euregio.com. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door:

 

ROC Nijmegen
Campusbaan 6
6512 BT NIJMEGEN

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan ROC Nijmegen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site of de door de bezoekers geplaatste reacties.

Het gebruik van www.lerende-euregio.com en www.lerende-euregio.com is voor eigen risico van de bezoeker. ROC Nijmegen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Op deze site treft u links aan naar andere websites. ROC Nijmegen is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Hebt u vragen of opmerkingen over onze gebruiksvoorwaarden: neem contact op.