Geautoriseerde beschrijvingen

Werkgevers in de grensstreek willen graag inzicht in de competenties van een arbeidskracht met een vakdiploma die over de grens wil werken.Om transparantie en acceptatie van vakdiploma’s in de Euregio te realiseren, heeft de Ler(n)ende Euregio geautoriseerde beschrijvingen ontwikkeld.

Een geautoriseerde beschrijving is een door bevoegde instanties goedgekeurde en vergelijkende beschrijving van de opleidingsprofielen van het beroep van verkoper in Nederland en Duitsland. De vergelijkende beschrijving wordt gemaakt aan de hand van de competenties waarover een verkoper dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma’s. De geautoriseerde beschrijving is tot stand gekomen door een vergelijking te maken van de profielen van een beroep aan de hand van de competenties waarover iemand dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma’s.

 

De beschrijving wordt opgesteld door:

wetenschappers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt (KBA) samen met het projectmanagement van de Ler(n)ende Euregio Niederrheinische IHK in Duisburg het kenniscentrum van de betreffende bedrijfstak. De geautoriseerde beschrijving wordt voorzien van de logo’s van deze organisaties. Daarmee komt tot uitdrukking dat zij de inhoud ervan ten volle onderschrijven.

Geautoriseerde beschrijvingen

Klik op het beroep om de beschrijving in te zien of te downloaden:

 

Techniek:

 

Detailhandel:

 

Gastronomie:

 

Logistiek:

 

Kinderopvang: