Euregio Mobility

http://www.de-nl.eu/

De Euregio is continu in ontwikkeling.

 

Het nieuwe project Euregio-Mobility wil de Lerende Euregio een vaste plek geven in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland en Duitsland, door euregionale opleidingsmodules te integreren in het reguliere onderwijsaanbod van scholen. Die modules bestaan uit beroepsgerichte, taalkundige en interculturele c.q. euregionale componenten. Leerlingen kunnen daarmee de nieuwe Duits-Nederlandse aanvullende kwalificatie behalen voor het middelbaar beroepsonderwijs van Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse Overheid via de zogeheten DNLZQ Pro, waarvan de erkenning in voorbereiding is. Digitale didactiek staat hierin centraal. Doel is uiteindelijk om het tekort aan geschoolde werknemers te verminderen op de euregionale opleidings- en arbeidsmarkt en ook jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Het project Euregio Mobility wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt met 3,5 mln. euro medegefinancierd door de Europese Unie, het MWIKE NRW en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Wilt uw school meedoen aan Euregio Mobility, klik dan verder op deze website. Er is de afgelopen jaren al veel euregionaal werk verzet. Nu is het tijd om dat te verzilveren.

Deze doelen worden uitgewerkt in 4 werkpakketten.

  • Werkpakket 1: Euregionale opleidingsstructuur
  • Werkpakket 2: Euregionale opleidingsmodules
  • Werkpakket 3: Oplossingen voor actuele knelpunten op de euregionale arbeidsmarkt.(branche-events + workshops))
  • Werkpakket 4: Informatiesteunpunt voor het mbo in de grensregio.

Werkpakket 1: De Euregionale opleidingsstructuur

• Een stuurgroep verankert een euregionale opleidingsstructuur m.b.v. beleidsmatige, financiële, juridische en onderwijskundige kaders.
• Met onderwijskundige kaders wordt bedoeld dat het euregionaal onderwijs een vaste plek in ons curriculum moet krijgen, bijvoorbeeld als keuzedeel.
• Het project levert hiertoe professionalsering en ondersteuning aan docenten en managers.

Werkpakket 2: Kenmerken van Euregionale opleidingsmodules zijn:

• Onderwijs in een levensechte, uitdagende context.
• Ontwikkelen van vaardigheden op het vlak van beroep, buurtaal, en interculturele communicatie.
• Extra aandacht voor ontwikkelen van digitale skills.
• Vraag gestuurd – gebaseerd op feitelijke behoefte van bedrijven in de regio.
• Handel, Transport en Logistiek, Horeca, Toerisme en Recreatie, Techniek/Bouw/Infra, Pedagogisch Werk
• Fysiek, online of hybride aangeboden.
• Modules worden landelijk gevalideerd/gecertificeerd.

Werkpakket 3 Oplossingen voor actuele knelpunten op de euregionale arbeidsmarkt (branche-events + workshops):

• De voorbereiding van studenten op een mondialere arbeidsmarkt in de eigen regio.
• Integratie van kansarme studenten in het schoolsysteem en de arbeidsmarkt.
• Samenwerking van scholen met bedrijven ter voorbereiding van jongeren op een gerichte keuze voor een beroepsopleiding.

Werkpakket 4: Informatiesteunpunt voor het mbo in de grensregio.

Bundelen en ontsluiten van informatie en kennis over de euregionale onderwijs en arbeidsmarkt t.b.v. het onderwijs in de grensstreek

In het project Euregio Mobility werkt het projectmanagement samen met projectpartners, geassocieerde partners en overige stakeholders.

Het projectmanagement bestaat uit vertegenwoordigers van de penvoerder (ROC Nijmegen), de stad Duisburg, de euregio rijn-maas-noord, de Bezirksregierung Düsseldorf en Münster. Zij zijn verantwoordelijk voor de aansturing en monitoring van het gehele project en de afzonderlijke werkpakketten. Zie pagina Over Lerende Euregio.

 

De projectpartners hebben gezamenlijk regelmatig overleg over de projectvoortgang. Zie lijst projectpartners. En nemen deel aan alle werkpakketten. Zij  hebben de beschikking over een eigen budget. Lijst met contactgegevens:

 

Organisatie functie naam E-mail adres
ROC Nijmegen Medewerker Internationalisering Ed Clevers e.clevers@roc-nijmegen.nl
ROC Nijmegen Projectmanagement Willem van Hees w.vanhees@roc-nijmegen.nl
ROC Nijmegen Projectmanagement Kerstin Minke k.minke@roc-nijmegen.nl
ROC Nijmegen Projectmanagement Anika Plettenberg a.plettenberg@roc-nijmegen.nl
ROC Nijmegen Projectmanagement Luzie Seifert l.seifert@roc-nijmegen.nl
ROC-Summa College Medewerker Internationalisering Marina Soubbotina ma.soubbotina@summacollege.nl
ROC -Aventus Medewerker Internationalisering Durk van Wieren d.vanwieren@aventus.nl
Koning Willem I College Medewerker Internationalisering Georgia Vasilaras g.vasilaras@kw1c.nl
Gilde Opleidingen Medewerker Internationalisering Jan-Martin Ahrendt j.ahrendt@rocgilde.nl
Rijn IJssel Head of International Office Marcel Kuiten m.kuiten@rijnijssel.nl

Duitse projectpartners:

 

Organisatie functie naam E-mail adres
GEB der Bezirksregierung Düsseldorf Projectmanagement Nils Cleve Nils.Cleve@brd.nrw.de
EU Geschäftstelle der Bezirksregierung Münster Projectmanagement en Afdelingshoofd Antje Semmelmann Antje.Semmelmann@bezre g-muenster.nrw.de
Euregio rijn-maas-noord Contactpersoon geassocieerde scholen Alice von Dorp bildung@euregio-rmn.de
Euregio rijn-maas-noord Projectmanagement Meena van Scharrel meena.vanscharrel@euregio-rmn.de
Stad Duisburg Projectmanagement en contactpersoon werkpakket 3 Miriam Meister M.Meister@Stadt- Duisburg.de

De geassocieerde partnerscholen kunnen onder voorwaarden deelnemen aan activiteiten die voortkomen uit werkpakket 3. Bovendien kunnen de medewerkers internationalisering van deze scholen een verzoek indienen voor een busreis bij de euregio rijn maas noord. Zij hebben geen eigen middelen in het project. Lijst met contactgegevens.

 

Landstede Harderwijk Medewerker Internationalisering Harry Wedekind hwedekind@landstede.nl
De Rooi Pannen Medewerker Internationalisering t.vd.steen@derooipannen.nl; r.megens@derooipannen.nl
Yuverta Roermond Medewerker Internationalisering Paul Wolters p.wolters@yuverta.nl
Yuverta Nijmegen Medewerker Internationalisering Debbie Tartarin d.tartarin@yuverta.nl
ROC Rivor Medewerker Internationalisering Komt vervanger
ROC A 12 Medewerker Internationalisering Jan van Kraaij j.vankraaij@roca12.nl; jka@roc.a12.nl
Vista College Medewerker Internationalisering Moniek Deckers m.deckers@vistacollege.nl;
Graafschap College Medewerker Internationalisering Sabine Preuss s.preuss@graafschapcollege.nl

 

De overige geassocieerde partners zijn actief betrokken bij werkpakket 1. Zij zijn lid van de stuurgroep. Dit zijn het Goethe Instituut, de Taalunie, de Handwerkskammer Düsseldorf en de Niederrheinische Industrie-und Handelskammer. De overige leden van de stuurgroep in werkpakket 1 zijn vertegenwoordigers vanuit verschillende branches, de SBB, het Nuffic, de Human Capital Agenda Arnhem Nijmegen.