Gezamenlijke vaktraining Duitse en Nederlandse studenten

18 maart startte een bijzondere uitwisseling: een meerdaagse SolidWorks CAD-training voor in totaal veertig Duitse en Nederlandse beroepsleerlingen.

Berufskolleg Robert Bosch en ROC Nijmegen leren samen

SolidWorks CAD wordt gebruikt voor het modelleren van 3D-tekeningen en mechanische 3D-tekeningen, zoals in de bouwbranche. Zowel de Duitse leerlingen van Berufskolleg Robert Bosch in Duisburg als de derdejaars leerlingen van de opleiding Bouw & Infra van ROC Nijmegen, genieten gezamenlijk deze specialistische training die georganiseerd is door Ler(n)ende Euregio. Centraal staat: Euregionale competenties opdoen, elkaar ontmoeten, grenzen doorbreken en vriendschappen bouwen. In april kwamen de Duitse leerlingen nog een keer terug voor een driedaagse verdiepingstraining in het digitaal 3D tekenen.