Euregionaal Certificaat

Vanaf 2013 geeft Ler(n)ende Euregio een Euregionaal certificaat uit. Dit certificaat krijgt een student na deelname aan een wedstrijd of tandem. Het certificaat is een bewijs van deelname maar laat ook zien dat de student interesse heeft in leren en/of werken in het buurland. En dat hij of zij heeft gewerkt aan de ontwikkeling van zijn Euregionale competenties.

Toekomst

In de toekomst wil Ler(n)ende Euregio als aanvulling op het eigen diploma graag per Euregionale opleiding of module een Euregionaal certificaat uitgeven dat civiele waarde heeft. Het moet herkend en erkend worden door de werkgevers, werknemers en overheid binnen de Euregio (en eventueel daarbuiten).