Het netwerk Ler(n)ende Euregio

Wij zijn een een samenwerkingsverband van scholen voor beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de Euregio Rijn Waal. In de afgelopen twintig jaar hebben we ons ontwikkeld tot een kennis- en expertisecentrum op het gebied van grensoverschrijdend middelbaar beroepsonderwijs. Wij maken werk van grensoverschrijdend leren door het stimuleren, begeleiden en organiseren van uitwisselingen, projecten en stages. Studenten maken zo kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland. Klik op de afbeelding hieronder om de geschiedenis van Ler(n)ende Euregio in te zien:

In de afgelopen 20 jaar hebben wij talloze projecten uitgevoerd. Op dit moment nemen aan Nederlandse zijde mbo-instellingen in de provincies Gelderland en Noord-Brabant-Oost deel aan het project: Taal Verbindt. Bij het project Leren zonder Grenzen nemen naast de provincies Gelderland ook Overijssel deel.  Voor beide projecten geldt dat aan Duitse zijde Berufskollegs afkomstig uit de driehoek Osnabrück, Duisburg en Kleef deelnemen.

 

Doel

De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend leren. Het Euregionaal opleiden van studenten vormt daarbij het uitgangspunt. Studenten maken kennis met de beroepscultuur, taal en het onderwijssysteem van het buurland. Dat gebeurt door middel van uitwisselingen, projecten en stages. Op deze manier ontvouwt zich een grotere arbeidsmarkt voor studenten. En het bedrijfsleven kan kiezen uit een groter arbeidspotentieel.

Het project ‘De Lerende Euregio Doet het!’ is na vier succesvolle jaren officieel per 31 april 2019 beëindigd. Gedurende deze 4 jaren hebben wij meer dan 7500 studenten en docenten de grens over gebracht en hebben scholen binnen 44 tandemprojecten samengewerkt. Sinds de start van de Lerende Euregio in 1999 hebben zelfs meer dan 30.000 jongeren het buurland bezocht en zijn er – inclusief de ontvangende scholen – rond de 60.000 jongeren geïnternationaliseerd via het netwerk en de financiële middelen van de Lerende Euregio.

Geschiedenis

Wij willen graag onze ervaring en kennis delen. Onze geschiedenis van 20 jaar met al onze projecten, initiatieven en resultaten zijn daarom in kaart gebracht in een timeline door het wetenschappelijk onderzoeksbureau KBA Nijmegen. Hierin vindt u het DNA van het succesvolle netwerk van Ler(n)ende Euregio terug.

Meedoen met ons project?

Wilt u op dit moment meedoen met ons project? Klikt u dan op de button Taal Verbindt.

Geautoriseerde beroepsbeschrijvingen

Werkgevers in de grensstreek willen graag inzicht in de competenties van een arbeidskracht met een vakdiploma die over de grens wil werken.Om transparantie en acceptatie van vakdiploma’s in de Euregio te realiseren, heeft de Ler(n)ende Euregio geautoriseerde beschrijvingen ontwikkeld.

Een geautoriseerde beschrijving is een door bevoegde instanties goedgekeurde en vergelijkende beschrijving van de opleidingsprofielen van het beroep van verkoper in Nederland en Duitsland. De vergelijkende beschrijving wordt gemaakt aan de hand van de competenties waarover een verkoper dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma’s. Klik hieronder op de button voor het inzien van de beschrijvingen: