Mogelijkheden voor studenten

Als je stage wilt lopen, wilt leren of werken in Nederland of Duitsland, dan biedt Ler(n)ende Euregio verschillende activiteiten aan:

  • 1 of 2-daagse uitwisseling met een Nederlandse of Duitse school.
  • Stages in het buurland.
  • Gezamenlijke Nederlands-Duitse projecten.
  • Euregionale (vak-)lessen.
  • De mogelijkheid om de Duitse of Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren of de Duitse of Nederlandse cultuur beter te leren kennen.
  • Euregionaal ondernemen - erg handig als je bijvoorbeeld ondernemend bent en later misschien binnen de Euregio een bedrijfje wil gaan beginnen.

Mocht je willen weten of en op welke manier jouw school meedoet aan de Ler(n)ende Euregio, kijk dan op de digitale landkaart of stel je vraag via deze website.

Misschien hebben jij of je klas zelf een idee om Euregionaal actief te worden. Wij nodigen je dan ook van harte uit om je idee of oproep, eventueel door jullie docent, via het contactformulier op deze website aan ons of je medescholieren uit het buurland voor te leggen!