WP 2 Windenergie

Werkpakket 2 Windenergie

Doel

De projectpartners ontwikkelen samen twee opleidingsprogramma's tandemprojecten) over windenenergie. Door de ontwikkeling van gemeenschappelijk lesmateriaal draagt dit werkpakket bij aan het creëren van bewustzijn over de noodzaak van duurzaam energiegebruik bij jongeren in een beroepsopleiding in de Grensstreek.
De docenten en leerlingen van de deelnemende scholen werken nauw samen om met elkaar lesmateriaal te maken, dat in beide landen kan worden gebruikt. In het kader van het werkpakket wordt dit lesmateriaal ook in het onderwijs getest en worden de ervaringen grensoverschrijdend uitgewisseld. Deze lesmaterialen zijn vooral voor de opleiding elektrotechniek bedoeld, kunnen echter ook voor andere opleidingen worden gebruikt.

Activiteiten
-        Mobiliteiten
-        Tandems

Voor definities van bovengenoemde activiteiten: lees verder sub Samenwerken

Deelnemende scholen en bedrijven / organisaties (stand juni 2017)

partners

Deltion College

BK Beckum

 

Interesse?

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Johannes Reef/ Silke Kienecker
+49 25517047112
reef@dnl-contact.dekienecker@dnl-contact.de

Stan Buil
+ 31 6 10 23 30 71
s.buil@graafschapcollege.nl