Geautoriseerde beschrijvingen

De Nederlands-Duitse grensstreek biedt veel kansen voor grensoverschrijdende arbeid voor goede vakmensen. Wanneer werkgevers en werknemers goede informatie hebben over de inhoud van vakdiploma's wordt werken en samenwerken over de grens nog gemakkelijker. Daarom heeft de Ler(n)ende Euregio in samenwerking met het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt, de Niederrheinische IHK en Kenwerk geautoriseerde beschrijvingen ontwikkeld, die geïnteresseerden inzicht geeft in wat bepaalde diploma's in het buurland inhouden. Wat kennen en kunnen de beroepsbeoefenaars aan de andere kant van de grens? Er zijn inmiddels geautoriseerde beschrijvingen van de beroepen Verkoper, Kok en Gastheer/-vrouw. Voor enkele andere beroepen in de branches Logistiek en Mechatronica zijn ze in ontwikkeling.

Beschrijving op basis van vakdiploma's

De geautoriseerde beschrijving is tot stand gekomen door een vergelijking te maken van de profielen van het beroep aan de hand van de competenties waarover een vakman dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma's. Dit document geeft werkgevers duidelijkheid over de waarde van de diploma's van opleidingen in de branche in Nederland en in Duitsland.