Geautoriseerde beschrijving en Euregionaal certificaat

Werknemers in de grensstreek willen graag inzicht in de competenties van een arbeidskracht met een vakdiploma die over de grens wil werken.

Om transparantie en acceptatie van vakdiploma's in de Euregio te realiseren, stelde de Ler(n)ende Euregio geautoriseerde beschrijvingen op.

Een geautoriseerde beschrijving is een door bevoegde instanties goedgekeurde en vergelijkende beschrijving van de opleidingsprofielen van een gelijkwaardig beroep inNederland en Duitsland. De vergelijkende beschrijving wordt gemaakt aan de hand van de competenties waarover iemand dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma's.

De Ler(n)ende Euregio heeft geautoriseerde beschrijvingen voor de volgende beroepen ontwikkeld:

De geautoriseerde beschrijving is tot stand gekomen door een vergelijking te maken van de profielen van een beroep aan de hand van de competenties waarover iemand dient te beschikken op basis van zijn vakdiploma's.

De beschrijving wordt opgesteld door:

  • wetenschappers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt (KBA) samen met het projectmanagement van de Ler(n)ende Euregio
  • Niederrheinische IHK in Duisburg
  • het kenniscentrum van de betreffende bedrijfstak

De geautoriseerde beschrijving wordt voorzien van de logo's van deze organisaties. Daarmee komt tot uitdrukking dat zij de inhoud ervan ten volle onderschrijven.

 

Euregionaal certificaat

Vanaf 2013 geeft Ler(n)ende Euregio een Euregionaal certificaat uit. Dit certificaat krijgt een student na deelname aan een onderwijsactiviteit of tandem. Het certificaat is een bewijs van deelname maar laat ook zien dat de student interesse heeft in leren en/of werken in het buurland. Tot op heden ontvingen ruim 1000 studenten een certificaat.

In de toekomst wil Ler(n)ende Euregio als aanvulling op het eigen diploma graag per Euregionale opleiding of module een Euregionaal certificaat uitgeven dat civiele waarde heeft. Het moet herkend en erkend worden door de werkgevers, werknemers en overheid binnen de Euregio (en eventueel daarbuiten).