Algemene informatie

De Ler(n)ende Euregio maakt werk van grensoverschrijdend opleiden.

De Ler(n)ende Euregio biedt Nederlandse en Duitse scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de grensstreek Rijn-Waal de mogelijkheid om leerlingen Euregionaal op te leiden als onderdeel van de eigen opleiding.

Dat gebeurt door:

  • het stimuleren van uitwisseling, ontmoeting en samenwerking,
  • door een gezamenlijk Nederlands-Duits opleidingsaanbod te creëren,
  • grensoverschrijdende stages te realiseren,
  • regionaal te certificeren.