Voor scholen

De Ler(n)ende Euregio biedt scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de grensstreek Rijn-Waal de mogelijkheid om hun leerlingen Euregionaal op te leiden als onderdeel van de eigen opleiding.