Publicaties

De Lerende Euregio is een Nederland-Duits samenwerkingsverband van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, opleidingsbedrijven en de overheid in de Euregio Rijn-Waal en Gronau- Enschede.

De Lerende Euregio geeft een stimulans aan de Euregionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt door werk te maken van grensoverschrijdend leren.

Doel

Het initiatief Lerende Euregio heeft een duidelijk doel voor ogen: het creëren van een Euregionale Duits-Nederlandse arbeidsmarkt. Dat gebeurt door het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Op deze manier creëert Lerende Euregio een betere afstemming van onderwijsaanbod en -vraag aan de weerszijden van de grens.

Euregionale samenwerking

Aan Nederlandse zijde nemen een opleidingscentrum voor groen onderwijs en mbo-instellingen in de provincies Drente, Gelderland, Noord-Brabant-Oost en Overijssel deel aan de Lerende Euregio. Aan Duitse zijde nemen Berufskollegs afkomstig uit de regio's Münster en Düsseldorf deel.
Waar mogelijk werken scholen samen om het Euregionale onderwijs te versterken. Daarnaast wordt samengewerkt met relevante partijen uit het bedrijfsleven en de overheid om de Euregionale arbeidsmarkt te versterken.