Logistiek

Logistiek omvat alle opleidingen die zich bezighouden met planning, organisatie, vervoer, opslag, voorraadbeheer, inkoop en verzenden van goederen. Binnen dit platform ligt de nadruk op het verwerven van de taal en cultuur van het buurland.

 

De mobiliteits-, transport- en logistiekbranche zijn door hun euregionale en internationale karakter gebaat bij (toekomstige) medewerkers met Euregionale competenties.