Projecten

In het project Risicoleerlingen zijn twee fasen te onderscheiden:

 

 • Voorbereidingsfase

De docenten en begeleiders maken kennis met de situatie van de partner. Hoe is de situatie van de groep risicoleerlingen in Nederland en Duitsland? Hoe ziet de schoolpraktijk eruit, wat zijn de beroepspedagogische uitgangspunten?

 

Door gezamenlijke meerdaagse ontmoetingen kunnen de deelnemers de praktijk van hun partner leren kennen. Tegelijkertijd wordt een model voor samenwerking ontwikkeld.

 

 • Tandems

Zeven scholen nemen deel aan het platform Risicoleerlingen:

 • Koning Willem I te Den Bosch
 • Rijn IJssel te Arnhem
 • ROC Nijmegen
 • Sophie Scholl BK Duisburg
 • BK für Technik Moers
 • Robert Bosch BK Duisburg

 

De docenten van deze scholen kwamen twee keer bij elkaar tijdens tweedaagse sessies in september en december 2012. Deze sessies resulteerde in een programma dat in het voorjaar van 2013 door vier tandems van steeds een Duitse en een Nederlandse school zal worden uitgevoerd.

 

Leerlingen en docenten leren elkaar leren kennen tijdens wederzijdse bezoeken. De groep bestaat steeds uit tien Nederlandse en tien Duitse jongeren. De leerlingen van de ontvangende school maken een programma voor hun gasten uit het buurland.

Op deze manier maakt elke leerling intensief kennis met een buddy - een vaste partner - uit het buurland. Met zijn buddy onderneemt de leerling ook activiteiten.

 

De nadruk van de activiteiten ligt op:

 • communicatief vermogen
 • begrip voor andere mensen en culturen
 • oriëntatie op beroep
 • zelfkennis

 

Het hoogtepunt van deze uitwisseling vormt een tweedaagse bijeenkomst met overnachting van de groep. De docenten ontwikkelen daarvoor een spannend en uitdagend programma.