Empowerment

Dit programma is gericht op vergroting van het zelfvertrouwen van risicoleerlingen door hen met een buddy uit het buurland uitdagingen aan te gaan.

 

Tijdens een Euregionale conferentie op 6 en 7 december 2011 in Den Bosch over de problematiek van risicoleerlingen in het beroepsonderwijs, stelden de deelnemers vast dat juist voor deze groepen een goed georganiseerde grensoverschrijdende uitwisseling heel waardevol zou kunnen zijn.

Begeleiders en docenten van de betrokken Berufskollegs en roc's hanteren een gemeenschappelijke begrip: 'Empowerment'. Empowerment moet er toe bijdragen dat risicoleerlingen een positiever en tegelijk realistisch zelfbeeld ontwikkelen waarbij ze zich bewust worden van hun mogelijkheden en sterke kanten die ze kunnen benutten op de arbeidsmarkt. De deelnemers van de conferentie stelden daarbij vast dat een samenwerking tussen jongeren van vergelijkbare leeftijd met dezelfde ongunstige uitgangspositie een positieve rol kan spelen.