Detailhandel

Dit platform omvat Nederlandse en Duitse mbo-opleidingen die zich bezighouden met detailhandel, grootwinkelbedrijven, supermarkten en de verkoop van producten.


Bij Detailhandel ligt de nadruk op het verwerven van Euregionale competenties voor studenten die een opleiding in de detailhandel volgen en voor zittende werknemers. Veel Nederlandse en Duitse consumenten winkelen immers over de grens.