Nieuwsoverzicht

 • Landelijke Conferentie Keuzedelen Duits in de beroepscontext

  31-10-2015

  Uitnodiging
  Wij zijn er klaar voor!
  Landelijke Conferentie op 27 november 2015 over de invoering van de
  Keuzedelen Duits in de beroepscontext
  Plaats: Koning Willem 1 College in 's-Hertogenbosch
  Gebouw: School voor de toekomst
  Tijd: van 10.30 tot 15.30 uur

  Informatie over deze conferentie:

  /nl/publicaties/publicatie-overzicht

  Wilt u deelnemen aan deze conferentie? Klik op deze link:

  https://www.kw1c.nl/keuzedelenduits

  Lees meer
 • Publicatie aanbesteding Ler(n)ende Euregio doet het!

  14-10-2015

  In vervolg op het nieuwsbericht van 4 september met betrekking tot de aanbesteding van Onderwijskundige diensten en onderzoeken ten behoeve van het project De Ler(n)ende Euregio doet het! is op 13 oktober de aanbesteding gepubliceerd op TenderNed.

  De aanbesteding is verdeeld in de volgende percelen:

  • Perceel 1 Onderwijskundige Diensten
  • Perceel 2 Barometers
  • Perceel 3 Onderzoek
  • Perceel 4 Geautoriseerde beschrijvingen

  Nadere informatie vindt u via www.Tenderned.nl.

  Lees meer
 • Vooraankondiging aanbesteding Ler(n)ende Euregio doet het

  04-09-2015

  Vooraankondiging van de aanbesteding

  Voor het project Interreg V: De Ler(n)ende Euregio doet het! zoekt ROC Nijmegen als Lead Partner naar partijen die een bijdrage kunnen leveren om de doelstellingen van het project te realiseren in de vorm van externe expertise op het gebied van:

  1. Onderwijskundige diensten

  2. Ontwikkelen en uitvoeren van zogenaamde 'Barometers'

  3. Het doen van onderzoek naar de effecten van de programma's, activiteiten en overigeinterventies vanuit het programma Ler(n)ende Euregio doet het!.

  Aanbestedende diensten in Nederland zijn verplicht hun Europese aanbestedingen (eerst) te publiceren via www.Tenderned.nl, het elektronisch systeem voor aanbestedingen. Via dit systeem worden de (voor)aankondigingen gezonden aan de Europese Commissie ter publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (TED).

  Omdat zowel www.Tenderned.nl als TED meertalige publicaties niet integraal ondersteunen en ROC Nijmegen nadrukkelijk Nederlandse en Duitse partijen wil betrekken in deze aanbesteding heeft ROC Nijmegen ervoor gekozen om de vooraankondiging integraal te vertalen in het Duits en deze Duitse versie ook te publiceren op de website www.lerende-euregio.com.

  Dit bericht inclusief de Duitse vooraankondiging wordt ook op www.Tenderned.nl geplaatst.
  Nota bene: In het vervolg van deze aanbesteding zullen alle inhoudelijke stukken beschikbaar worden gesteld via www.CTMsolutions.nl.

  Tot het moment van aankondiging van de opdracht kunt u vragen en/of opmerkingen richten aan aanbesteding@roc-nijmegen.nl.

  Aankondiging van de opdracht
  De publicatie van de aankondiging van de opdracht zal binnenkort via www.CTMsolutions.nl geschieden (de aanbestedingstool gebruikt door ROC Nijmegen) die er vervolgens voor zorgt dat de aanbesteding op www.Tenderned.nl en TED wordt gepubliceerd. Zodra de aankondiging op www.Tenderned.nl beschikbaar is, zal hiervan ook een bericht op deze website worden geplaatst. Vanwege bovengenoemde technische beperking zal ook de aankondiging van de opdracht integraal in het Duits worden vertaald. Deze vertaalde versie zal te zijner tijd op via www.CTMsolutions.nl. beschikbaar zijn.

  Lees meer
 • Achtergronden bij het project “De Ler(n)ende Euregio doet het”

  26-05-2015

  Achtergronden bij het project "De Ler(n)ende Euregio doet het" een samenwerkingsinitiatief van Nederlandse en Duitse scholen voor Middelbaar Beroepsonderwijs in de Euregio Rijn Waal in de periode Interreg V.

  In het gebied van de Euregio Rijn Waal is in de afgelopen 20 jaar een ontwikkeling gaande van toenemende samenwerking en economische vervlochtenheid. Er is sprake van een sterk toenemende grensoverschrijdende bedrijvigheid en een steeds beter functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Op tal van terreinen werken regionale overheden samen. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is een duurzaam Euregionaal netwerk ontstaan waarin zeer intensief wordt samengewerkt: De Ler(n)ende Euregio.

  Lees meer
 • Wilfrie Koekkoek ontvangt Euregio Rijn-Waal Erepennning (1)

  06-01-2015

  De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, burgemeester Bruls, overhandigde tijdens de eindejaarsbijeenkomst de Euregio Rijn-Waal erepenning 2014 aan Wilfrie Koekkoek uit Arnhem.

  Wilfrie is coördinator van het subsidieloket van  ROC Nijmegen en ROC Rijn IJssel in Arnhem.  In deze rol heeft hij al veel subsidies voor projecten met de thema's  grensoverschrijdende opleidingen en een euregionale arbeidsmarkt binnengehaald. Het project Ler(n)ende Euregio  over grensoverschrijdend leren en werken is daar een belangrijk voorbeeld van. 


  Lees meer op de website van de Euregio Rijn-Waal

  Lees meer
 • Euregionale Verkoper 2014

  06-11-2014

  De Ler(n)ende Euregio heeft ook dit jaar weer de Duitse en Nederlandse verkoper van 2014 onder studenten in de regio Rijn-Waal gezocht en gevonden.

  winnaars

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking

  16-10-2014

  Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking oktober 2014

  Lees meer
 • Samenwerking op internationaal niveau over huidige Europese huizenmarkt

  23-09-2014

  Hoe verkoop je een huis in Nederland en hoe in Duitsland? Deze vraag kregen 20 studenten van het Koning Willem I College in Den Bosch, het Mercator Berufskolleg in Moers en het Hans Sachs Berufskolleg in Oberhausen aan elkaar voorgelegd. Interessant,  temeer omdat zowel bouwvoorschriften, financiering en de wijze waarop de huidige Europese huizenmarkt functioneert in beide landen andere effecten lijken te hebben.

   

  Lees meer
 • Internationaal project ‘Wasstraat’ op 12 en 13 juni 2014

  30-06-2014

  Samenwerking  Mechatronica  Duisburg en Middenkader Engineering ROC Nijmegen met ondersteuning van de Ler(n)ende Euregio.

  wasstraat

  Lees meer
 • Uitwisseling Gastronomie tussen BK Dinslaken en ROC de Leijgraaf

  30-06-2014

  Op 5 juni 2014 vond een uitwisseling plaats tussen leerlingen van de opleiding Perfect Host van ROC de Leijgraaf en BK Dinslaken.

  uitwisseling Leijgraag gastronomie

  Lees meer