Nieuwsoverzicht

 • Betere beheersing van Duits scheelt miljoenen

  18-12-2012

  De Lerende Euregio hield op 21 september 2012 in Kleve een speciale conferentie met als thema 'Versterk de Duitse taal en cultuur in het mbo'. Ondertussen is het belang van de Duitse taal ook doorgedrongen in de politiek. Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken pleit in Trouw van 12 november 2012 en het katern carrière het NRC Handelsblad van 21 november 2012 voor een betere beheersing van de Duitse taal. Dat doet ook Paul Sars, tot 1 januari decaan Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Duitse Taal en Cultuur, in de Gelderlander van 17 december 2012.

  Lees meer
 • Overzicht projecten Lerende Euregio

  17-12-2012

  Wat doet de Lerende Euregio nou precies? Op deze vraag geeft een uitgebreide flyer antwoord. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen hierin lezen welke activiteiten de Lerende Euregio onderneemt en welke samenwerkingsprojecten er momenteel plaatsvinden.

  Klik hier voor de flyer.

  Lees meer
 • Nederlands/Duits woordenboek voor studenten Detailhandel

  26-11-2012

  Het team Detailhandel en het International Office van ROC Nijmegen namen samen het initiatief om een woordenboek op te stellen voor Nederlandse en Duitse studenten Detailhandel. Een dergelijk woordenboek ontbrak nog.

  Het woordenboek biedt Nederlandse en Duitse studenten die in het buurland stage willen lopen gerichte ondersteuning bij de communicatie met klanten en collega's. Het Nederlands/Duitse woordenboek omvat zo'n 3000 Nederlandse en Duitse begrippen op het gebied van (detail)handel, het alledaagse werk en de opleiding. De begrippen kunnen vanuit beide talen worden opgezocht.

  Het woordenboek is hier in te zien.

   

  Lees meer
 • Samen sporten om elkaars taal te leren

  19-11-2012

  Internationalisering maakt bij het Graafschap College een belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma. De opleidingengroep Sport en bewegen heeft binnen de Euregio een intensieve samenwerking met het Berufskolleg Beckum. Docent Henk Jan Freriks is namens het Graafschap College nauw betrokken bij de samenwerking. Naast samenwerking binnen de Euregio is er binnen de opleidingengroep aandacht voor het opdoen van stage-ervaring in allerlei landen op de wereld.


  Lees meer
 • Succesvolle conferentie Duitse taal in het mbo

  26-09-2012

  De hoge opkomst voor de conferentie 'Versterk de Duitse taal en cultuur in het mbo' die de Lerende Euregio samen met de Actiegroep Duits op 21 september in het Euregioforum te Kleve organiseerde, bewees de urgentie van dit onderwerp. Ruim tachtig docenten, beleidsmedewerkers, onderwijsmanagers en andere belanghebbenden waren het er over eens dat de tanende belangstelling voor de Duitse taal en cultuur op het mbo gekeerd moet worden. "Het is voor de Nederlandse economie noodzakelijk dat mbo'ers Duits leren."

  Lees meer
 • Definitief programma conferentie 21 september

  10-09-2012

  Op vrijdag 21 september vindt de landelijke conferentie 'Versterk de Duitse taal en cultuur in het Middelbaar Beroepsonderwijs' plaats in het Euregioforum te Kleve. Tijdens deze conferentie zal onder andere Bastian Fassin, directeur van de bekende dropfabriek Katjes Fassin GmbH te Emmerich en bestuurslid van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK), het economisch belang van goede kennis van de Duitse taal en cultuur illustreren.  Daarnaast zullen vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse mbo-scholen in de grensstreek vertellen over de initiatieven die zij gezamenlijk hebben opgezet om Nederlandse jongeren tijdens hun vakopleiding in contact te brengen met de Duitse taal en cultuur.

  Kijk hier voor het gehele programma.

  Lees meer
 • Duitse studente ROC Nijmegen genomineerd als kanjer

  26-08-2012

  De 16-jarige Marina Faets is een van de vijf Kanjers van ROC Nijmegen die meedong naar de titel MBO Uitblinker van het roc. Het bijzondere aan Marina is dat zij Duitse is en de opleiding Detailhandel volgt bij het Nijmeegse roc. De Duitse krant Rheinische Post vond dit feit ook bijzonder en wijdde een artikel aan haar.

  Klik hier voor het artikel

   

  Lees meer
 • Aanbestedingen voor Lerende Euregio

  09-07-2012

  ROC Nijmegen nodigt externe partijen uit om een offerte uit te brengen voor de volgende werkzaamheden ten behoeve van Lerende Euregio:

  • Het ondersteunen van de Duitse en Nederlandse scholen bij het realiseren van de tandem-producten. Daarbij ligt het accent op ondersteuning op het pedagogisch-didactische vlak.
  • In het verlengde hiervan wordt van partijen verwacht dat zij een actieve rol spelen in de ontwikkeling en realisatie van genoemde producten en de deelnemende scholen hierin adviseren.
  • Het organiseren, inhoudelijk voorbereiden en leiden van Platformbijeenkomsten.
  • Alle overige voorkomende werkzaamheden in het verlengde van de taakstelling.

  Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding die via het aanbestedingsplatform CTM verloopt (zie www.ctmsolution.nl). Uw kunt uw interesse kenbaar maken via aanbesteding@roc-nijmegen.nl, waarna u via e-mail zult worden uitgenodigd om aan de offerteaanvraag deel te nemen.

  Lees meer
 • Landelijke conferentie 21 september 2012: Versterk de Duitse taal en cultuur in het mbo

  09-07-2012

  Ondanks onze economische band met Duitsland, dreigt het onderwijs in de Duitse taal in het middelbaar beroepsonderwijs verder gemarginaliseerd te worden. Deze ontwikkeling willen we graag keren. Daarom organiseert Lerende Euregio op 21 september 2012 een landelijke conferentie in het Euregioforum te Kleef (D). Deze landelijke conferentie is gericht op vertegenwoordigers van de nationale en regionale politiek, op bedrijven die het belang van onderwijs in de Duitse taal in het mbo onderschrijven, en op docenten en managers van middelbare beroepsopleidingen.

  Bekijk de uitnodiging.

   

  Euregio_Forum_Kleve_2

  Lees meer
 • Eén beroep, twee opleidingen?

  18-06-2012

  Hoe groot is het verschil tussen de Nederlandse mbo-opleiding juridische dienstverlening en bank- en verzekeringswezen en dezelfde Duitse opleiding? Studenten van het Graafschap College uit Doetinchem en studenten van het Berufskolleg Volksgartenstraße uit Mönchengladbach werkten samen de verschillen en overeenkomsten uit en overschreden daarbij letterlijk hun 'grenzen'.

   school_uitwisseling bank en juridisch Dussel-Graafs

  Lees meer