Platform Detailhandel in Kalkar

13-02-2019

Platform Detailhandel 19Op 12 februari jl. kwam het Platform Detailhandel bijeen in Wunderland Kalkar. Het was een vruchtbare dag.

Tijdens de dag besprak het projectteam van Ler(n)ende Euregio de officiële beëindiging per 1 mei 2019 van het project Ler(n)ende Euregio doet het! Het platform was opgelucht te horen dat het platform blijft voortbestaan. Tevens lichtte het team de nieuwe doelen toe in het aangevraagde vervolgproject: Taal verbindt. Taal en stages zullen in het vervolgproject dat per 1 mei jl beoogt te starten, een van de zwaartepunten zijn. De Duitse en Nederlandse scholen (mbo’s en Berufskollegs) evalueerden daarnaast de Euregionale Verkoopwedstrijd 2018. ROC Nijmegen en Berufskolleg Neuss presenteerden uitwisselingsmogelijkheden, zoals de Mystery Shopper. Ook was er gelegenheid internationale contacten te leggen met de beroepsscholen. De vruchtbare dag sloot het platform af met een rondleiding in de kerncentrale van Wunderland Kalkar en een gezamenlijk diner.