Euregioproject 'Leren zonder grenzen' van start

01-11-2017

Op 14 september jl. vond de startbijeenkomst van het project ‘Leren zonder grenzen’ plaats. Zo’n 60 mensen van Duitse en Nederlandse scholen en bedrijven kwamen bijeen in hotel Driland. “Dat ligt heel mooi symbolisch precies op de Nederlands-Duitse grens,” zo opende René van Gils, voorzitter van het college van bestuur van het Graafschap College, de bijeenkomst.

“Het Graafschap College heeft de grensoverschrijdende samenwerking altijd hoog in het vaandel gehad,” zo gaat Van Gils verder. “Zowel wij als onze vrienden van het beroepsonderwijs aan de andere kant van de grens, hebben elkaar hard nodig om de economie van de Euregio te stimuleren en hoogwaardige banen te scheppen en te behouden.”

Intentie
Even terug in de tijd: in februari 2017 hebben de leadpartners van twee projecten, ‘De ler(n)ende Euregio doet het!’ en ‘Leren zonder grenzen’, de intentie uitgesproken om de integratie van de beide projecten te bevorderen. Het is de bedoeling om de werkwijze t.a.v. aanvraag, toekennen, uitvoeren en uitkeren op elkaar af te stemmen. De bestaande website http://lerende-euregio.com zal hiervoor worden omgebouwd.

Penvoering
ROC Nijmegen is penvoerder van het project ‘De ler(n)ende Euregio doet het!’, dat loopt tot 1 mei 2019. Het Graafschap College is penvoerder van ‘Leren zonder grenzen’, dat op 1 september 2016 is gestart en loopt tot 1 september 2020. Stan Buil is m.i.v. schooljaar 2017- 2018 benoemd als projectmanager. Voorheen was hij onder andere senior opleidingsmanager. Hij heeft al ruim 20 jaar ervaring met samenwerking met Berufskollegs.

Complex
“We hebben indertijd de uitdaging opgepakt om de penvoering op ons te nemen,” vertelt Van Gils. “Ik vertel geen geheim wanneer ik zeg dat bleek dat het buitengewoon complex is. In eerste aanloop bleek dat we die complexiteit onderschat hebben. Ik ben daarom bijzonder gelukkig dat we nu, na enkele fundamentele verbeteringen in de projectomschrijving, van start kunnen gaan.“

Grenzen slechten
De basis van de huidige projectopzet is de intentieverklaring die samen met de penvoerder van het partnerproject ‘De ler(n)ende Euregio doet het!’ is opgesteld. Daarin wordt de intentie uitgesproken om te komen tot een gemeenschappelijk grensoverschrijdend netwerk in het beroepsonderwijs dat in de komende jaren hopelijk zal uitgroeien tot een grensbreed Nederlands-Duits netwerk. “We gaan grenzen slechten en daarbij passen geen grenzen tussen de twee projecten,” aldus Van Gils.

Eén website
“Het projectmanagement heeft de intentie om nauw samen te werken en te integreren tot één team. Voorlopig hebben we nog te maken met twee subsidieloketten/ Euregio’s en zullen daarom soms gescheiden op moeten treden. Echter, we zullen naar buiten zoveel mogelijk gezamenlijk optreden door gebruik te maken van één website en één systematiek van projectaanvraag tot bekostiging. Vandaag gaan we van start met de activiteiten in de verschillende werkpakketten. Ik wens ons allen een vruchtbare bijeenkomst toe,” zo sluit Van Gils af.


De Interreg V projecten worden door Europa gefinancierd. Daarnaast leveren de betrokken scholen zelf een bijdrage aan ‘Leren zonder grenzen’, maar ook de provincies Gelderland en Overijssel en de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersaschen betalen mee.