Landelijke Conferentie Keuzedelen Duits in de beroepscontext

31-10-2015

Uitnodiging
Wij zijn er klaar voor!
Landelijke Conferentie op 27 november 2015 over de invoering van de
Keuzedelen Duits in de beroepscontext
Plaats: Koning Willem 1 College in 's-Hertogenbosch
Gebouw: School voor de toekomst
Tijd: van 10.30 tot 15.30 uur

Informatie over deze conferentie:

/nl/publicaties/publicatie-overzicht

Wilt u deelnemen aan deze conferentie? Klik op deze link:

https://www.kw1c.nl/keuzedelenduits