Achtergronden bij het project “De Ler(n)ende Euregio doet het”

26-05-2015

Achtergronden bij het project "De Ler(n)ende Euregio doet het" een samenwerkingsinitiatief van Nederlandse en Duitse scholen voor Middelbaar Beroepsonderwijs in de Euregio Rijn Waal in de periode Interreg V.

In het gebied van de Euregio Rijn Waal is in de afgelopen 20 jaar een ontwikkeling gaande van toenemende samenwerking en economische vervlochtenheid. Er is sprake van een sterk toenemende grensoverschrijdende bedrijvigheid en een steeds beter functionerende grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Op tal van terreinen werken regionale overheden samen. Binnen het middelbaar beroepsonderwijs is een duurzaam Euregionaal netwerk ontstaan waarin zeer intensief wordt samengewerkt: De Ler(n)ende Euregio.