Succesvol Congres Ler(n)ende Euregio in Kleef

11-11-2013

Bijna 200 personen hebben het congres 'Is er nog een grens in de Euregio Rijn-Waal?' van De Ler(n)ende Euregio op woensdag 6 november jl. in de Stadthalle Kleef bezocht. Tijdens dit interessante congres was er volop lof voor wat er met de subsidie van Interreg Deutschland, Provincie Gelderland en Noord-Brabant en de Euregio Rijn-Waal door de Ler(n)ende Euregio tot stand is gebracht.

Sprekers Theo Douma, lid college van bestuur ROC Nijmegen, en Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland, bevestigden dat de Ler(n)ende Euregio geslaagd is in zijn opdracht. Jongeren moeten voorbereid worden op een baan over de grens. Het belang en de noodzaak van Duits als (tweede) moderne vreemde taal in bestaande en herziene kwalificatiedossiers van het mbo is groot. Duitsland is voor Nederland, zeker in de grensstreek, de grootste handelspartner. Daarom is het belangrijk dat ALLE roc's in de grensstreek zich sterk maken voor Duits als vak binnen de beroepsopleidingen. Het spreken van de taal van je buren blijkt heel belangrijk voor de groei van de economie; dat geldt zeker voor de toekomstige arbeidskrachten in de Euregio.

Een vervolgproject is dan ook zeer wenselijk en de provincie Gelderland gaat zich sterk maken om het project en de in gang gezette samenwerking door de Ler(n)ende Euregio een vervolg te geven.

De cijfers

De cijfers van wat de partners van het netwerk in vier jaar hebben gerealiseerd spreken voor zich. Het aantal Duitse Berufskollegs en Nederlandse Roc's, die door het mantelproject van de Lerende Euregio met elkaar in contact zijn gebracht, is dan ook indrukwekkend. 5900 Nederlandse en Duitse studenten en docenten hebben deelgenomen aan uitwisselingen in de Euregio Rijn-Waal. Er zijn 29 tandems in 15 beroepsopleidingen actief. Enkele van deze grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten waren aanwezig in Kleef en toonden hun producten en intense samenwerking tijdens het congres. Congresgangers hebben Euregiobrood van aankomende bakkers uit Nederland en Duitsland geproefd en de op afstand bestuurde robots van samenwerkende Mechatronica-opleidingen aan het werk gezien. Geautoriseerde beschrijvingen zijn een instrument voor werkgevers en werknemers om de inhoud van beroepen en diploma's aan beide kanten van de grens transparant te maken en wederzijds te erkennen. Wat kan, mag en doet de beroepsbeoefenaar, wanneer hij/zij in het buurland gaat werken? In totaal zijn er 43 beroepen vergeleken in 7 verschillende domeinen.

De afsluiting met de finale van de wedstrijd 'Beste Euregionale Verkoper' was een prachtig voorbeeld van de inmiddels opgedane ervaringen met gezamenlijke grensoverschrijdende projecten en het belang van wederzijds begrip en respect en waardering aan beide kanten van de grensstreek Rijn-Waal.