Euregionaal Digitaal Leermagazijn

25-11-2013

Digitaal Leermagazijn

In alle bedrijfstakken die van belang zijn voor de Euregionale arbeidsmarkt wordt steeds meer gevraagd naar medewerkers die Euregionaal vakbekwaam zijn en om kunnen gaan met klanten, collega's en opdrachtgevers uit het buurland.

Daarom worden leermiddelen ontwikkeld die vaktaal, vak-competenties en bedrijfscultuur van beide landen bevat.

Het aantal leermiddelen groeit snel en bevat onderdelen die afzonderlijk weer ingezet kunnen worden bij de verschillende opleidingen in zowel Duitsland als Nederland. Om deze leermiddelen eenvoudig beschikbaar te maken voor inzet bij de lessen in zowel Duitsland als Nederland is er behoefte aan een digitaal leermagazijn. Op deze website kunnen leermiddelen gevonden worden, die de docent en leerling kunnen gebruiken. De docent kan een selectie maken van verschillende leeropdrachten en zelf  samenstellen voor afzonderlijke les of een reeks lessen.

Het concept

Eén van de ideeën is het concept 'Dierentuin'. De dierentuin loopt  als een rode draad door het 'logistieke onderwijs', omdat ieder onderwerp/vak (inhoudelijk thema) verrijkt wordt met een dierentuinopdracht. De opdrachten worden gekoppeld aan de thema's die de opleidingen met hun partners definiëren. Een thema is een inhoudelijk gerichte onderwijseenheid (bijvoorbeeld: voorraadbeheer, personeelsmanagement, operationele logistiek enz.). Ieder thema, wordt gekoppeld aan het Nederlandse en het Duitse middelbaar beroepsonderwijs.

Voor wat betreft het Euregionale onderwijsprogramma in het kader van het project Ler(n)ende Euregio worden de door projectpartners geselecteerde thema's uitgewerkt in opdrachten die zowel binnen het Nederlandse als Duitse middelbare beroepsonderwijs toegepast kunnen worden.

Het te ontwikkelen materiaal moet voldoen aan de volgende eisen:

Het opleidingsmateriaal past binnen de strategie van euregionale certificering.

Het opleidingsmateriaal heeft een drieledig doel.

  • Het ondersteunt bij het verwerven van de kennis en vaardigheden over logistieke en commerciële werkprocessen die de Nederlandse leerling moet verwerven in het kader van de doelstellingen van de opleiding, zoals gedefinieerd in de Nederlandse kerntaken, respectievelijk die de Duitse leerling moet verwerven in het kader van de opleiding zoals gedefinieerd in de Duitse "Lernfelder".
  • Het levert een bijdrage aan de kwaliteit van een grensoverschrijdende samenwerking met leerlingen uit het buurland. Het materiaal moet bruikbaar zijn als een voorbereiding op aanstaande kennismaking met leerlingen uit het buurland, maar het moet ook een communicatie - en leermiddel zijn tijdens de grensoverschrijdende samenwerking
  • Het opleidingsmateriaal draagt bij aan het verwerven van euregionale, grensoverschrijdende competenties. Het richt zich dus nadrukkelijk op een extra -kwalificatie die - onder bepaalde voorwaarden - ook recht geeft op een bijzonder Euregionaal certificaat.

Het opleidingsmateriaal is flexibel inzetbaar.

Het opleidingsmateriaal vervangt geen bestaande opleidingsmaterialen.

Het opleidingsmateriaal is voorzien van een leerdoel.

Het materiaal wordt aangeboden in verschillende werkvormen, zoals:

  • Individuele opdrachten of opdrachten met een Duitse of Nederlandse buddy.
  • Vergelijkingsopdrachten (zijn er verschillen tussen Duitse en Nederlandse scholen/bedrijven).
  • Projecten (met kleinere en grotere projectgroepen).
  • Practicum-opdrachten, e.d.

De opdrachten zijn altijd voorzien van een concreet leerdoel, waarin aangegeven wordt welke kennis en vaardigheden versterkt worden.

  Burgers Zoo

Op 6 juni 2013 kwam een voorbereidingsgroep in Burgers Zoo in Arnhem samen om het idee "Dierentuin" verder uit te werken en  werkafspraken te maken om bestaand  leermateriaal te verzamelen en  nieuw leermateriaal te schrijven.

Van Duitse zijde waren  9 docenten van Hansa BK Münster, BK Dormagen, BK Borken en BK Walther Rathenau Duisburg aanwezig. De Nederlandse zijde werd vertegenwoordigd door  9  docenten van ROC Graafschap College, ROC Aventus, ROC Twente, ROC Koning Willem 1 College  en ROC Nijmegen.

De studiedag werd begeleid door Ed Clevers en Paul Marcelis (Projectmanagement Ler(n)ende Euregio).

Beschikbaarheid digitaal leermateriaal

In december 2013 verwacht de voorbereidingsgroep het eerste leermateriaal in concept gereed te hebben. Planning is  dat op deze website in maart 2014 het eerste leermateriaal in het Digitale Leermagazijn toegankelijk is  voor docenten en leerlingen aan beide  zijden van de grens.