Relatie tussen maakindustrie en onderwijs zichtbaar bij HSBK in Oberhausen

21-05-2013

De sector Techniek en Mobiel van ROC Aventus bracht op 16 april 2013 een bezoek aan het Hans-Sachs-Berufskolleg in Oberhausen om de mogelijkheden tot uitwisseling van docenten en studenten te verkennen. De relatie tussen de Duitse 'maakindustrie' en het Duitse onderwijssysteem, vielen Durk van Wieringen op.

schulleiter

'Zodra we bij het Hans-Sachs-Berufskolleg (HSBK) binnenkwamen viel meteen al op dat men in Oberhausen over totaal andere 'onderwijsmiddelen' beschikt dan wij bij Aventus. Het personeel valt onder de deelstaat, maar de gemeente stelt de faciliteiten beschikbaar waardoor een school sterk afhankelijk is van de beschikbare financiën. Aangezien de gemeente Oberhausen 'armlastig' is, zou je het schoolgebouw 'gedateerd' kunnen noemen. Gelukkig heeft het HSBK sinds enige tijd een ondernemende 'Schulleiter' die erg creatief is in het vinden van geld. Langzaam maar zeker knapt het gebouw daardoor op,' vertelt Durk van Wieringen, coördinator internationale projecten bij ROC Aventus.

foto Aventus HBSK

 

 

Bol-route

Na het hartelijke welkom door de heer Bücker, de Schulleiter, kregen de docenten van ROC Aventus een presentatie over het Duitse mbo-systeem. Duitse studenten volgen voornamelijk de BBL-route. Als ze geen werk kunnen vinden, volgen ze de BOL-route. 'De Duitse collega's wilden graag weten hoe wij de bol organiseren omdat het aantal bol-studenten bij hen groeit door de de krimpende arbeidsmarkt,' zegt Van Wieringen.

 

technisch tekenen

 

Maakindustrie

Duitsland bezit een grote maakindustrie. Omdat hiervoor vaak geautomatiseerde productielijnen gebruikt worden, biedt het HSBK een opleiding 'robotprogrammeren' aan. Uiteraard heeft men hiervoor ook een praktijklokaal. Ook zijn er opleidingen tot Technisch Tekenaar. 'Op de foto hierboven is een groep studenten bezig aan een opdracht.

Tijdens het bezoek aan de afdeling Autotechniek vielen de -ten opzichte van onze maatsstaven- verouderde faciliteiten erg op. Ondanks dit biedt men hier toch opleidingen op allerhande niveaus aan,' zegt Van Wieringen.

 

ecological house

Ecological house

Bij aankomst op het schoolplein, viel een bijzonder gebouw op. Dit bleek het ecological house te zijn. Tijdens een project is dit huis opgebouwd uit louter duurzame materialen.

Momenteel wordt dit gebouw gebruikt voor een experimentele 'modellklasse'. Dit is een groep BOL-studenten die de opleiding Bouwconstructie volgt en hun onderwijsproces onder begeleiding van een docent, zelf organiseert. 'Speciaal voor ons bezoek had deze groep studenten een presentatie voorbereid waarin ze uitlegden hoe zij werkten. Erg leuk om te zien hoe een groep 'werkeloze jongeren' onder 'strenge begeleiding' van een bijzonder gemotiveerde docent op een enthousiaste manier met hun onderwijsproces bezig is.'

 

zonnepanelen

Zonne-energie

Omdat het opvangen van zonne-energie bijzonder populair is, heeft het HSBK een praktijkruimte ingericht waar studenten de installatie van de hiervoor benodigde systemen kunnen oefenen. Deze ruimte wordt ook aan derden verhuurd.

afstudeerproject

 

Scheiding mbo en hbo

In het Duitse onderwijssysteem is de scheiding zoals wij die kennen tussen mbo en hbo minder aanwezig. Dit werd duidelijk tijdens een presentatie van een afstudeerproject. 'Vier studenten in de leeftijd van 22 tot en met 27 jaar hadden voor de flexibilisering van de productie een tafel voor stansapparaten gestandaardiseerd. Het was duidelijk een project op hbo-niveau.'

 

'We hebben met het HSBK afgesproken om volgend schooljaar de uitwisseling van docenten en studenten langzaam op te starten. Daarnaast bestaat er wellicht een mogelijkheid om onze docenten Autotechniek mee te laten lopen met het Duitse 'KFZ Mechatronica' bijscholingsprogramma. Het was een zeer geslaagd bezoek.'