Duits in het gedrang?

23-09-2013

Duits in het gedrang?

Signalen uit het veld wijzen op een 'dreigende marginalisering' van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het mbo.
In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek op een rij gezet.
het
belang van de beheersing van de Duitse taal voor de uitoefening van een groot aantal beroepen
is vanuit een economisch perspectief - Duitsland is verreweg onze grootste handelspartner! -
onomstreden.
Het belang van de beheersing van de Duitse taal voor de uitoefening van een groot aantal beroepen is vanuit een economisch perspectief - Duitsland is verreweg onze grootste handelspartner! -onomstreden.
Uitgebreider is de analyse van Duits als (tweede) moderne vreemde taal in de bestaande en herziene kwalificatiedossiers vanhet mbo.