Succesvolle conferentie Duitse taal in het mbo

26-09-2012

De hoge opkomst voor de conferentie 'Versterk de Duitse taal en cultuur in het mbo' die de Lerende Euregio samen met de Actiegroep Duits op 21 september in het Euregioforum te Kleve organiseerde, bewees de urgentie van dit onderwerp. Ruim tachtig docenten, beleidsmedewerkers, onderwijsmanagers en andere belanghebbenden waren het er over eens dat de tanende belangstelling voor de Duitse taal en cultuur op het mbo gekeerd moet worden. "Het is voor de Nederlandse economie noodzakelijk dat mbo'ers Duits leren."

Exportcijfers

Alleen al vanuit economisch oogpunt zijn er genoeg redenen om de Duitse taal meer ruimte te geven in het onderwijs. Cijfers van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DHNK) lieten dat mooi zien. De export vanuit de deelstaat Nordrhein-Westfalen naar Nederland omvat alleen al € 18,5 miljard. Ter vergelijking: de Nederlandse export naar China bedraagt 'slechts' € 5,4 miljard. Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland, alleen is dat gegeven nog niet in alle onderwijsinstellingen, kenniscentra, werkgevers- en werknemersorganisaties doorgedrongen, concludeerden de aanwezigen.

Taal verbindt
"Het werkt prettiger wanneer een Nederlandse verkoopmedewerker Duits tegen mij praat op kantoor in Emmerich. De taal verbindt ons dan," zegt Bastian Fassin, directeur van Katjes Fassin GmbH te Emmerich in zijn presentatie over de cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland. "Het is ook beleefder en het staat geïnteresseerder," voegt hij er lachend aan toe.

Op de kaart zetten
Hoe moet Duits weer op de kaart worden gezet in het mbo, was dan ook de hamvraag tijdens de conferentie. Deelnemers gaven een aantal suggesties die varieerden van het aanbieden van doorlopende leerlijnen tot biduale uitwisselingsprogramma's voor Duitse docenten Nederlands die bij ons de taal komen leren en andersom.

Kwalificatiedossier
Een belangrijk punt dat tijdens de afsluitende paneldiscussie meermalen aan de orde kwam, was de positie van het Duits in het kwalificatiedossiers. Die moet versterkt worden vonden de deelnemers door invloed uit te oefenen op de branches en de kenniscentra. "Of je stelt Duits verplicht, net zoals met Engels gebeurd is. Als het met Engels kan, dan moet het met Duits ook lukken. Zeker in de grensstreek," zei een van de aanwezigen richting Peter van IJsselmuiden van de directie BVE van het ministerie van OCW.

Beroepssituatie
Theo Douma, lid van het College van Bestuur van ROC Nijmegen gelooft niet in de invloed van de MBO Raad, SBB of OCW. "Het versterken van het Duits moet bij de instellingen zelf gebeuren. Als je Duits goed wilt neerzetten in het onderwijs, moet je kijken naar de beroepssituatie en de stage en van daaruit terug redeneren en het onderwijs aanpassen."

De presentatie van de Duits Nederlandse Handels Kamer is hier te zien.