Landelijke conferentie 21 september 2012: Versterk de Duitse taal en cultuur in het mbo

09-07-2012

Ondanks onze economische band met Duitsland, dreigt het onderwijs in de Duitse taal in het middelbaar beroepsonderwijs verder gemarginaliseerd te worden. Deze ontwikkeling willen we graag keren. Daarom organiseert Lerende Euregio op 21 september 2012 een landelijke conferentie in het Euregioforum te Kleef (D). Deze landelijke conferentie is gericht op vertegenwoordigers van de nationale en regionale politiek, op bedrijven die het belang van onderwijs in de Duitse taal in het mbo onderschrijven, en op docenten en managers van middelbare beroepsopleidingen.

Bekijk de uitnodiging.

 

Euregio_Forum_Kleve_2