Aanbestedingen voor Lerende Euregio

09-07-2012

ROC Nijmegen nodigt externe partijen uit om een offerte uit te brengen voor de volgende werkzaamheden ten behoeve van Lerende Euregio:

  • Het ondersteunen van de Duitse en Nederlandse scholen bij het realiseren van de tandem-producten. Daarbij ligt het accent op ondersteuning op het pedagogisch-didactische vlak.
  • In het verlengde hiervan wordt van partijen verwacht dat zij een actieve rol spelen in de ontwikkeling en realisatie van genoemde producten en de deelnemende scholen hierin adviseren.
  • Het organiseren, inhoudelijk voorbereiden en leiden van Platformbijeenkomsten.
  • Alle overige voorkomende werkzaamheden in het verlengde van de taakstelling.

Deze aanbesteding betreft een elektronische aanbesteding die via het aanbestedingsplatform CTM verloopt (zie www.ctmsolution.nl). Uw kunt uw interesse kenbaar maken via aanbesteding@roc-nijmegen.nl, waarna u via e-mail zult worden uitgenodigd om aan de offerteaanvraag deel te nemen.