Samen sporten om elkaars taal te leren

19-11-2012

Internationalisering maakt bij het Graafschap College een belangrijk onderdeel uit van het onderwijsprogramma. De opleidingengroep Sport en bewegen heeft binnen de Euregio een intensieve samenwerking met het Berufskolleg Beckum. Docent Henk Jan Freriks is namens het Graafschap College nauw betrokken bij de samenwerking. Naast samenwerking binnen de Euregio is er binnen de opleidingengroep aandacht voor het opdoen van stage-ervaring in allerlei landen op de wereld.


"We zijn een gezamenlijk project gestart om uitwisseling tussen Nederlandse en Duitse studenten te organiseren. De voornaamste doelen van de uitwisseling zijn het oefenen met een vreemde taal en het kennismaken met een andere cultuur en andere gebruiken. Heel belangrijk wanneer je als student in de grensstreek woont", begint Henk Jan Freriks te vertellen. "Vroeger leerden we Duits te praten, omdat we veel naar de Duitse televisie keken. Daar waren immers de leuke programma's te zien. Tegenwoordig kijken weinig studenten naar de zenders van onze oosterburen en is het van belang studenten op een andere manier met de Duitse taal in contact te brengen", vervolgt hij lachend.

Waanzinnige leermomenten

Met het Berufskolleg in Beckum is na een aantal gesprekken een gezamenlijk uitwisselingsproject gestart, dat wordt gesubsidieerd door de Euregio. Het project richt zich concreet op drie onderdelen: wederzijdse uitwisseling, meer aandacht voor de Duitse en Nederlandse taal en het leren van elkaars cultuur. "Om de uitwisseling voor te bereiden heb ik samen met een paar collega's de sportopleiding in Duitsland bekeken en zijn onze Duitse collega's bij ons op bezoek geweest om te zien hoe wij het hier aanpakken. In juni dit jaar vond de eerste uitwisseling met studenten erbij plaats. Vijf dagen zijn we opgetrokken met docenten en studenten van het Duitse Berufskolleg. We hebben een topweek gehad. Een geweldige ervaring voor onze studenten met waanzinnige leermomenten. Op een leuke manier hebben ze het spreken van de Duitse taal geoefend. De eerste twee dagen hebben de studenten gezamenlijk gesport. De studenten legden steeds in de vreemde taal aan elkaar uit wat de bedoeling was. De overige drie dagen hebben we besteed aan het behalen van een certificaat, waarmee je bevoegd bent om les te geven in kanovaren. In Nederland is het niet mogelijk een dergelijk certificaat te behalen dat internationaal geldig is", aldus Henk Jan Freriks. Eind oktober komen de Duitse studenten met hun begeleiders naar het Graafschap College. "We zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen. Daar worden ook de studenten bij betrokken. In het programma worden in ieder geval animatie- en sportonderdelen opgenomen. Een bezoek aan Outdoorcentrum Markant zal niet ontbreken en we willen zowel de Duitse als Nederlandse studenten de kans geven een certificaat presentatietechnieken te laten behalen."

 

Levenservaring

Naast het project met het Duitse Berufskolleg wordt er binnen de opleidingen Sport en bewegen meer gedaan op het gebied van internationalisering. "Onze studenten kunnen hun zomerstage in het buitenland doen. Daarnaast zijn er persoonlijke initiatieven van docenten waar studenten bij worden betrokken, zoals het geven van voetbaltraining in Ethiopië en het bouwen van scholen in Ghana. Ik merk dat de belangstelling voor buitenlandstages groeiend is. Studenten vinden het interessant om ervaring op te doen buiten Nederland. Toch denk ik dat er op het gebied van internationalisering in het Nederlandse onderwijs winst te behalen is. De Inspectie van het Onderwijs stelt terecht strikte eisen aan de opleidingen. Echter, deze eisen zijn weinig flexibel en daarom is het soms lastig om een tijdje naar het buitenland te vertrekken voor stage. Studenten lopen al snel een studievertraging op, omdat bepaalde onderdelen van de opleiding maar op één moment afgesloten kunnen worden. Ik heb gezien dat de Duitse onderwijsprogramma's veel flexibeler zijn. Duitse studenten gaan bijvoorbeeld op talenreis naar Spanje en krijgen de mogelijkheid tijdens deze reis bepaalde onderdelen van de opleiding af te sluiten. Daarmee maak je een stage in het buitenland dubbel aantrekkelijk. Ik ben ervan overtuigd dat nog meer studenten een buitenlandse stage-ervaring willen opdoen, als het Nederlandse onderwijs anders wordt ingericht. En dat is goed, want op stage gaan in een ander land is voor studenten niet alleen een fantastische ervaring, het zorgt ook voor een stukje levenservaring en dat is heel waardevol."