6 en 7 december: Belangrijke conferentie over schoolverlaters

07-11-2011

Op 6 en 7 december vindt in 's Hertogenbosch in de School van de Toekomst een eurgionaal congres plaats over de problematiek van schoolverlaters en aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. Docente Economie van het Robert Bosch Berufskolleg uit Duisburg-Hamborn Silke Szepanek is benieuwd naar deze conferentie.

Silke Szepanek

Silke Szepanek is contactpersoon binnen de school als het gaat om De Lerende Euregio. "Ik probeer mijn collega's op school enthousiast te maken voor De Lerende Euregio. Ook al is het onderwijssysteem verschillend, Nederlandse en Duitse scholen hebben elkaar veel te bieden. Juist door de verschillen is het interessant om met Nederlandse collega's van gedachten te wisselen. Ik ben benieuwd naar de conferentie over de problematiek van schoolverlaters op 6 en 7 december in 's Hertogenbosch. In Duitsland zijn er minder voorzieningen voor jongeren die schoolmoe zijn, terwijl onze school veel leerlingen heeft die niet gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Ik hoop van Nederlandse collega's te horen hoe zij deze jongeren weten te motiveren. Nu is het in Nederland gemakkelijker om geld te krijgen voor dergelijke projecten dan in Duitsland, maar dat ontmoedigt mij niet. Ik wil me tijdens deze conferentie laten inspireren om de leeromgeving en de motivatie van onze leerlingen te verbeteren en ik hoop dat mijn collega's dat ook doen."
Uitnodiging en programma van conferentie 6 en 7 december in 's Hertogenbosch