Bi-Dual-project Berufskolleg Kleve

21-03-2011

Het Berufskolleg Kleve in Kleve biedt momenteel haar cursisten detailhandel de gelegenheid tijdens de reguliere beroepsopleiding een aanvullende kwalificatie te verwerven. In het kader van de Euregio is in samenwerking met ROC Nijmegen het project "Bi-Dual" gestart.

Studenten van Berufskolleg Kleve lopen gedurende een periode van 16 weken stage in Nederlandse bedrijven om de Nederlandse cultuur en de Nederlandse consumentenmentaliteit ter plaatse te ervaren. De focus ligt op de uitbreiding van de professionele mobiliteit en flexibiliteit van de deelnemers. Tijdens het project worden ze ondersteund door een Nederlandse student van het ROC, waarmee zij samen het project uitvoeren. Daarnaast volgen Nederlandse en Duitse studenten gezamenlijk onderwijs. Hier leren ze waar ze op moeten letten bij  een goede goederenacceptatie, zowel naar Duits als naar Nederlands recht, inclusief het omgaan met klachten van klanten. De bedrijfsstage is de ideale plaats om de geleerde theorie in de praktijk om te zetten en om door direct klantencontact de Nederlandse taal te leren. Na een succesvolle afronding ontvangen de deelnemers een certificaat en verhogen zij daarmee automatisch hun beroepskwalificaties. Ook de Duitse retailbedrijven profiteren van dit project. De ondersteuning aan de Duitse kant wordt gedaan door Anja Oppenhorst, Markus Kerst en Frank Janssen.

Het "Bi-dual" project wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG IVA programma Duitsland - Nederland  en gefinancierd uit middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het wordt begeleidt door het programmamanagement van de Ler(n)ende Euregio.