Werkconferentie Gezondheidszorg verplaatst naar 20 januari a.s.

08-10-2010

De werkconferentie Gezondheidszorg die door Ler(n)ende Euregio, in samenwerking met Salusgelria en MBO-Maasvallei, op 7 oktober zou worden gehouden, is verplaatst naar donderdag 20 januari a.s.

De organisatoren hebben hiertoe moeten besluiten, omdat een te groot aantal deelnemers vanuit het onderwijsveld om uiteenlopende redenen niet op deze datum aanwezig kan zijn.

Het laten doorgaan van deze meeting zonder inbreng van een deel van de belangrijke spelers, vonden wij om die reden niet langer zinvol, temeer omdat we van deze meeting ook een echt succes willen maken.

Van uitstel komt overigens geen afstel!

Uit de reacties van betrokkenen is ons gebleken dat zij het van belang vinden om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Vandaar dat wij op donderdag 20 januari 2011 van 13.30 uur tot 16.30 uur met aansluitend een borrel opnieuw een werkconferentie Gezondheidszorg gaan organiseren.

U kunt zich hiervoor nu al aanmelden via lerende-euregio@roc-nijmegen.nl

Mocht u nog vragen op opmerkingen hebben, dan kunt u ook contact opnemen via deze website.