Succesvolle bijeenkomst Duitse Berufskollegs

08-10-2010

Op 15 september jl. organiseerde de Berzirksregierung Düsseldorf een informatiebijeenkomst over Ler(n)ende Euregio voor die scholen in haar werkgebied, die nog niet of onvoldoende op de hoogte waren van de in's en out's van het project.

In totaal namen 36 Berufskollegs deel aan deze meeting.

In de loop van oktober/november zal duidelijk worden of deze bijeenkomst zijn vruchten heeft afgeworpen, in die zin dat er een stijging te zien is in het aantal Berufskollegs dat wil deelnemen aan Ler(n)ende Euregio.

Voor meer info hierover, verwijs ik u graag naar de digitale landkaart.

Onze Duitse partners hebben daarbij aangegeven dat zij de Duitse scholenpagina medio oktober op orde willen hebben.