Laatste nieuws studiereizen Ler(n)ende Euregio

08-10-2010

De studiereizen hebben niet alleen tot doel om de deelnemers actief kennis te laten maken met de branche/sector in het buurland, maar ook om elkaar en de partnerscholen in het buurland beter te leren kennen. Daarnaast spreken deelnemende scholen over onderwerpen waarop kan/zal worden samengewerkt in een tandemproject. Hieronder het laatste nieuws.

Op 2 en 3 november a.s. vindt er een studiereis Sport en Gezondheid plaats.

De Berufskollegs Warendorf, Münster en Beckum bezoeken hun collega's van de ROC's Graafschap College, RijnIJssel en Aventus en hun aanverwante werkveld. Onlangs spraken deze scholen de wens uit om te gaan samenwerken bij het opleiden van beroepskrachten die zich richten op het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl. Maart a.s vindt een tegenbezoek plaats.

Aan de studiereis Techniek/Mechatronica, die op 4 en 5 november a.s. wordt georganiseerd, nemen ruim 20 deelnemers uit onderwijsveld, bedrijfsleven en kenniscentra deel.

Er is niet alleen deelname vanuit de ROC's Aventus, RijnIJssel, Graafschap College, Willem 1, Nijmegen, maar ook van bedrijven uit de regio Arnhem/Nijmegen, kenniscentrum Kenteq en Platform Bètatechniek.

In overleg met onze Duitse partners is voor de overige sectoren/branches de volgende planning gemaakt.

Opleiding/Branche

Gaat naar

Geplande periode

Transport en Logistiek

Duitsland

Medio december 2010

Horeca

Nederland

Tweede helft januari 2011

Financiëel-administratief/ Commercieel

Nog te bepalen

Maart/april 2011

De projectleider neemt hierover binnenkort contact op met de ROC's die hebben aangegeven op een van deze terreinen Euregionaal actief te willen zijn.