Studiereis Mechatronica 4 en 5 november 2010

01-11-2010

Mechatronica is in Nederland een betrekkelijk nieuw opleidingsprofiel. Vijf Nederlandse ROC's in de Euregio Rijn Waal en kenniscentrum Kenteq gaan op bezoek in Duisburg om daar te zien wat we kunnen leren van collega's - docenten en bedrijfsopleiders - die al veel langer werken aan de implementatie van mechatronica - opleidingen in het Duitse secundaire beroepsonderwijs. De wens leeft om inspiratie op te doen en waardevolle contacten te leggen gericht op toekomstige samenwerking.

studiereis mechatronica

De voorbereiding van de reis is in handen van het projectmanagement van de Lere(n)de Euregio een netwerk van nederlandse en duitse scholen voor beroepsonderwijs in de Euregio Rijn- Waal1 en van het Robert Bosch Berufskolleg in Duisburg Marxloh. De studiereis wordt financieel mogelijk gemaakt door Band, een Leonardo da Vinci programma gericht op Nederlands Duitse uitwisseling in het beroepsonderwijs.

Opzet van de studiereis
De studiereis is er op gericht om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de wijze waarop in Duitsland wordt opgeleid voor het beroep mechatronicus. Dat zal tijdens de reis vooral gebeuren door steeds in gesprek te zijn met onze duitse collega's in school en bedrijf. Voorafgaande aan de reis ontvangen de deelnemers een informatiepakket. Het is de bedoeling dat de informatie in dit pakket vooraf wordt bestudeerd. Tijdens de werkbezoeken behoeven we ons dan niet bezig te houden met basale zaken maar kunnen we snel en effectief ter zake komen. Verder is het de bedoeling dat we de bestaande vorm en inhoud van de opleidingen en de ontwikkelingstrends binnen de beroepsprofielen en de kwalificatiedossiers in beide landen met elkaar vergelijken. We willen voorts kijken waar aanknopingspunten te vinden zijn om als opleidingen in de komende tijd samen te werken.

Daarnaast willen we de gelegenheid aangrijpen om de deelnemers te laten proeven van de bijzondere sfeer en geschiedenis van het Westelijk Ruhrgebied. Daarbij zullen we ook proberen een beeld te vormen van het economisch belang van deze regio voor het nederlands grensgebied. We willen dit alles laten plaats vinden in een prettige ambiance

Onze belangrijkste gastheer: Robert Bosch Berufskolleg in Duisburg Marxlohe.
Het Robert Bosch is de grootste secundaire beroepsopleiding voor techniek in het Westelijk Ruhrgebied met ca 2800 leerlingen. De meeste opleidingen zijn duaal, hetgeen betekent dat een belangrijk deel van de opleiding in de bedrijven plaats vindt. RBB heeft dan ook intensieve contacten met alle belangrijke industriële bedrijven in de regio.

RBB heeft gezorgd voor een bezoek aan een van hun leerbedrijven Siemens Duisburg waar op zeer innovatieve wijze inhoud wordt gegeven aan de opleiding Mechatronica.

Binnen de school wordt sinds een aantal jaren gewerkt aan een modern opleidingconcept waarbij kleine teams zelf verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van de opleiding en theorie en praktijk nauw met elkaar verweven zijn. RBB was voorloper bij de ontwikkeling van de mechatronica opleiding en werkt nu aan de implementatie van verwante nieuwe opleidingen met name de opleiding vakman/vrouw Automatentechniek.