Ler(n)ende Euregio organiseert studiereizen

09-06-2010

Het Duits-Nederlandse bestuur van Ler(n)ende Euregio heeft besloten om het komende schooljaar een aantal studiereizen te (laten) organiseren en nodigt geïnteresseerde scholen uit om hieraan deel te nemen.

Het gaat hierbij om de volgende sectoren/opleidingen:

  • Transport en Logistiek (studiereis naar Duitsland)
  • Horeca en Toerisme (studiereis naar Nederland)
  • Techniek - Mechatronica (studiereis naar Duitsland)
  • Gezondheidszorg (reisdoel nog te bepalen)

De studiereizen hebben niet alleen tot doel om de deelnemers actief kennis te laten maken met de branche/sector in het buurland, maar ook om elkaar en de partnerscholen in het buurland beter te leren kennen. Daarnaast spreken deelnemende scholen over onderwerpen waarop eventueel kan worden samengewerkt.

Voor Horeca en Toerisme staat een Duitse reis naar Nederland gepland. Dit betekent dat wordt gezocht naar een Nederlandse school, die de organisatie van dit evenement (in overleg met de andere deelnemende ROC's) voor haar rekening wil nemen. Het bestuur van Ler(n)ende Euregio denkt op deze manier de betrokkenheid van de scholen te vergroten en de kwaliteit van het programma te versterken.

De scholen worden ook uitgenodigd om het bedrijfsleven actief te betrekken bij deze studiereizen.

Het projectmanagement van Ler(n)ende Euregio organiseert zelf de studiereis Techniek, die zal worden gehouden op 4 en 5 november a.s. Een aantal ROC's en bedrijven heeft zich hiervoor al aangemeld. Er komt binnenkort een flyer beschikbaar, die aan alle partners en relaties zal worden gestuurd.

Deelname aan een studiereis brengt geen of weinig kosten met zich mee.
Het projectmanagement zal voor dit doel een subsidieaanvraag indienen bij CINOP in het kader van de BAND-regeling. Daarnaast zal de programmamanager in overleg treden met een deelnemende school om te bekijken of het eigen schoolbudget voorziet in een eigen bijdrage.
Voor scholen die de organisatie van een studiereis voor hun rekening nemen, stelt het project extra financiële middelen beschikbaar.

U kunt via deze website contact met ons opnemen.