Vooraankondiging werkconferentie gezondheidszorg

07-06-2010

Ler(n)ende Euregio organiseert in samenwerking met Salusgelria en MBO-Maasvallei een werkconferentie Gezondheidszorg op 7 oktober a.s. in Boxmeer.

Aan deze conferentie wordt deelgenomen door Nederlandse en Duitse ziekenhuizen en opleiders afkomstig uit onze Euregio.

Tijdens deze conferentie zal in ieder geval aan de orde komen of samenwerking tussen de MBO-opleidingen Verpleegkunde en Gesundheits- und Krankenpflege wenselijk is en zo ja, op welke onderdelen.

Aanvang juli volgt hierover meer informatie en zullen de schriftelijke uitnodigingen worden verzonden.

U kunt via deze website contact met ons opnemen.