Nieuws overzicht

 • Nieuwe Projectleider

  01-05-2017

  Met ingang van 1 mei 2017 is  Willem van Hees gestart als projectleider Ler(n)ende Euregio.

   

  Willem van Hees is reeds lange tijd in verschillende rollen bij ROC Nijmegen werkzaam. Hij heeft veel kennis van de Euregionale context. Met zijn ruime ervaring met de Ler(n)ende Euregio bij ROC Nijmegen heeft Willem zich altijd sterk ingezet op het versterken van de euregionale competenties bij studenten. Tevens is hij warm pleitbezorger voor het versterken van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Hij kijkt er naar uit zich hiervoor breder in te zetten in nauwe afstemming met de stakeholders aan Duitse en Nederlandse zijde.

  Ler(n)ende Euregio wenst Willem van Hees heel veel succes en plezier in zijn nieuwe rol.

  Lees meer
 • Geautoriseerde beschrijving kinderopvang

  01-12-2016

  De nieuwste geautoriseerde beschrijving, uitgegeven door de Ler(n)ende Euregio, gaat over de pedagogisch medewerker in kindercentra in Duitsland en Nederland.

  meer bij Geautoriseerde beschrijving en Euregionaal certificaat

  Lees meer
 • Euregionale verkoper 2016

  28-11-2016

  24 November vond in Kleve de finale plaats van de Euregionale Verkoper van het jaar 2016.

  Studenten van maar liefst 18 Nederlandse en Duitse mbo-opleidingen streden om de felbegeerde titel, nadat zij zich eerst al door de voorrondes en de halve finale hadden geknokt.

  De detailhandel student van ROC Aventus uit Apeldoorn, Diane de Beus,  ging er met de eerste prijs vandoor en mag zich een jaar lang Verkoper van het Jaar noemen!
  Meer lezen: http://www.aventus.nl/nieuws/diane-wint-titel-verkoper-van-het-jaar

  Zwei Preisträger kommen dieses Jahr vom Berufskolleg am Wasserturm aus Bochelt. Jan-Hendrik Ingenfeld, Auszubildender bei Lex Laufexperte Björn Weier ist Sieger der Fachjury, Shpresa Damann von hagebaumarkt Frieling holte den Publikumspreis. Beide besuchen den Bildungsgang Einzelhandel am Wasserturm.

  Mehr lesen: http://bocholt.news/die-verkaeufer-der-zukunft-kommen-aus-bocholt/

   

  Lees meer
 • Internationaliseringsmonitor Duitsland

  19-09-2016

  Op 14 september heeft het CBS de Internationaliseringsmonitor 3e kwartaal 2016 gepubliceerd. De monitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. In deze editie worden de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland voor het eerst vanuit regionaal perspectief gepresenteerd.

  Lees meer
 • Weinig Nederlanders zoeken baan in Duitsland

  15-09-2016

  Nederlanders kiezen minder vaak voor een baan in Duitsland dan andersom. In 2014 waren er bijna 6000 Nederlanders in de grensstreek die in Duitsland werkten, ten opzichte van ruim 14.000 Duitsers die vanuit Duitsland hier werk vonden.

  Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er genoeg werk in Duitsland en zouden nog veel meer Nederlanders daar een baan kunnen krijgen. Maar voor veel werkzoekenden is de grens nog altijd een belemmering.

   

  Lees meer
 • Ede wil meer samenwerking met Duitsland

  12-09-2016

  Ede knoopt de economische banden aan met de Duitsers. Voor het eerst bezoekt een Duitse delegatie Ede. Donderdag 15 september maakt de gemeenteraad van Weeze, bekend van het vliegveld, kennis met de stad.

  Lees het artikel verder in De Gelderlander

  Lees meer
 • Begrip voor klanten uit het buurland

  12-05-2016

  Onder de studenten uit het gebied Rijn-Waal, is door de "Ler(n)ende Euregio" ook dit jaar de Duitse en Nederlandse verkoper van het jaar gezocht en gevonden!

  Lees meer
 • Landelijke Conferentie Keuzedelen Duits in de beroepscontext

  31-10-2015

  Uitnodiging
  Wij zijn er klaar voor!
  Landelijke Conferentie op 27 november 2015 over de invoering van de
  Keuzedelen Duits in de beroepscontext
  Plaats: Koning Willem 1 College in 's-Hertogenbosch
  Gebouw: School voor de toekomst
  Tijd: van 10.30 tot 15.30 uur

  Informatie over deze conferentie:

  /nl/publicaties/publicatie-overzicht

  Wilt u deelnemen aan deze conferentie? Klik op deze link:

  https://www.kw1c.nl/keuzedelenduits

  Lees meer
 • Publicatie aanbesteding Ler(n)ende Euregio doet het!

  14-10-2015

  In vervolg op het nieuwsbericht van 4 september met betrekking tot de aanbesteding van Onderwijskundige diensten en onderzoeken ten behoeve van het project De Ler(n)ende Euregio doet het! is op 13 oktober de aanbesteding gepubliceerd op TenderNed.

  De aanbesteding is verdeeld in de volgende percelen:

  • Perceel 1 Onderwijskundige Diensten
  • Perceel 2 Barometers
  • Perceel 3 Onderzoek
  • Perceel 4 Geautoriseerde beschrijvingen

  Nadere informatie vindt u via www.Tenderned.nl.

  Lees meer
 • Vooraankondiging aanbesteding Ler(n)ende Euregio doet het

  04-09-2015

  Vooraankondiging van de aanbesteding

  Voor het project Interreg V: De Ler(n)ende Euregio doet het! zoekt ROC Nijmegen als Lead Partner naar partijen die een bijdrage kunnen leveren om de doelstellingen van het project te realiseren in de vorm van externe expertise op het gebied van:

  1. Onderwijskundige diensten

  2. Ontwikkelen en uitvoeren van zogenaamde 'Barometers'

  3. Het doen van onderzoek naar de effecten van de programma's, activiteiten en overigeinterventies vanuit het programma Ler(n)ende Euregio doet het!.

  Aanbestedende diensten in Nederland zijn verplicht hun Europese aanbestedingen (eerst) te publiceren via www.Tenderned.nl, het elektronisch systeem voor aanbestedingen. Via dit systeem worden de (voor)aankondigingen gezonden aan de Europese Commissie ter publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie (TED).

  Omdat zowel www.Tenderned.nl als TED meertalige publicaties niet integraal ondersteunen en ROC Nijmegen nadrukkelijk Nederlandse en Duitse partijen wil betrekken in deze aanbesteding heeft ROC Nijmegen ervoor gekozen om de vooraankondiging integraal te vertalen in het Duits en deze Duitse versie ook te publiceren op de website www.lerende-euregio.com.

  Dit bericht inclusief de Duitse vooraankondiging wordt ook op www.Tenderned.nl geplaatst.
  Nota bene: In het vervolg van deze aanbesteding zullen alle inhoudelijke stukken beschikbaar worden gesteld via www.CTMsolutions.nl.

  Tot het moment van aankondiging van de opdracht kunt u vragen en/of opmerkingen richten aan aanbesteding@roc-nijmegen.nl.

  Aankondiging van de opdracht
  De publicatie van de aankondiging van de opdracht zal binnenkort via www.CTMsolutions.nl geschieden (de aanbestedingstool gebruikt door ROC Nijmegen) die er vervolgens voor zorgt dat de aanbesteding op www.Tenderned.nl en TED wordt gepubliceerd. Zodra de aankondiging op www.Tenderned.nl beschikbaar is, zal hiervan ook een bericht op deze website worden geplaatst. Vanwege bovengenoemde technische beperking zal ook de aankondiging van de opdracht integraal in het Duits worden vertaald. Deze vertaalde versie zal te zijner tijd op via www.CTMsolutions.nl. beschikbaar zijn.

  Lees meer