Euregio

Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband met als doel de samenwerking op economisch, sociaal en cultureel gebied aan beide kanten van de grens te versterken.

De Euregio Rijn-Waal is een samenvoeging van 51 steden, gemeenten, regionale overheden en organisaties - waaronder de Industrie- und Handelskammer (IHK) en de Kamers van Koophandel in het Nederlands/Duitse grensgebied - in het gebied Arnhem, Nijmegen, Kleve, Wesel en Duisburg. De Kamer van Koophandel en de Industrie- und Handelskammer en de Handwerkskammer behartigen de belangen van bedrijven in deze regio.

Gunstige geografische ligging

De Euregio Rijn-Waal kenmerkt zich door de gunstige ligging tussen de Randstad en het dichtbevolkte Rhein-Ruhr gebied. De infrastructuur is zeer goed. Zo loopt de belangrijkste  rivier van Europa, de Rijn, door deze regio. Deze verbindt de internationale zeehavens Rotterdam en Amsterdam met de grootste binnenhaven in de wereld in Duisburg. Drie autosnelwegen lopen door het gebied van de Euregio die Nederland direct met Duitsland verbinden. Een internationale spoorlijn van Amsterdam naar Keulen bevindt zich in de regio.

Het gebied van deze Euregio omvat - op een gebied van ongeveer 4.000 km2 - de regio's Arnhem, Nijmegen, Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg aan de Nederlandse zijde van de grens en de districten Kleve en Wesel en de stad Duisburg aan de Duitse kant. In totaal wonen er ongeveer 2.500.000 mensen in deze grensregio.

Economische structuur

De Euregio Rijn-Waal kent een zeer gedifferentieerde economische structuur. Aan beide kanten van de grens bestaat deze vooral uit kleine en middelgrootte ondernemingen. Terwijl de gebieden langs de grens sterk door de landbouw gedomineerd worden (aan de Duitse zijde gaat het vooral om veehouderij en aan de Nederlandse zijde om de tuinbouw en het kassenteelt), is in het knooppunt Arnhem/Nijmegen de dienstverlenende sector het belangrijkst. Aan de Duitse kant van de grens, vooral in het gebied Duisburg/Wesel, speelt juist de industrie een vooraanstaande rol. De stad Duisburg is door zijn binnenhaven, een belangrijk regionaal centrum voor transport en logistiek.

Meer informatie over de Euregio Rijn-Waal is te vinden op www.euregio.org